praktijkmatrixcoach-utrechtAlle teksten en foto’s op deze website en in de brochure Handvatten bij de kindertraining “Ik ben blij met mijzelf” zijn het exclusieve eigendom van Praktijk MatriXcoaching / Silvia Scharff en zijn beschermd op grond van internationale copyrightwetten. De foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk MatriXcoaching is het niet toegestaan om deze teksten en/of foto’s te kopiëren, te downloaden, te reproduceren, te manipuleren, op te slaan in een te downloaden formaat, te projecteren, uit te zenden, te wijzigen, te gebruiken of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder de betaling, vergoeding of een regeling daarvan.