Wie anders dan de ouders zelf kunnen u vertellen waarom KinderCoach Utrecht het verschil maakt, zodat uw kind weer verder kan!

Minder ‘in zijn hoofd’

Interview met Anita, intern begeleider basisschool te Utrecht

Anita, moeder en zelf werkzaam als intern (leerling)begeleider in het onderwijs, ziet goede kindercoaches vooral als een aanvulling op het traditionele aanbod van jeugdhulpverleners.

“Het is voor veel ouders laagdrempeliger om een kindercoach te bezoeken dan bijvoorbeeld een psycholoog of een maatschappelijk werker. Je zou het als een tussenstop kunnen zien: werkt het voor een kind om eerst een traject bij een kindercoach te volgen, dan is dat mooi. Zo niet, dan kun je verder gaan kijken wat er aan de hand is.”

Anita raakte bekend met de praktijk van Scharff toen ze twee kinderen bij haar op school vrolijker en meer weerbaar in het leven zag staan na een weerbaarheidstraining bij Kindercoach Utrecht. Toen haar eigen zoon zich begon af te sluiten en met steeds minder plezier naar school ging, besloot ze Scharff zelf in te schakelen.

“Er gebeurde iets bij onze zoon. Hij ging samen met andere kinderen aan de slag in de kindertraining ‘Ik ben blij met mijzelf’, waarin hij ontspanningsoefeningen deed, praatte, danste, luisterde en tekende. Onze zoon vond het geweldig.

Hij riep zelfs een keer dat hij het helemaal niet erg vond om een kinderfeestje te missen, want hij ging net zo lief naar Silvia, met wie hij een afspraak had staan. ”Hij zat al snel veel minder ‘in zijn hoofd’: hij durft nu te zeggen wat hij vindt en als hij geen zin heeft om met een vriendje af te spreken, dan geeft hij dat aan.”

Inmiddels ligt de folder van Scharff ook bij Anita op school en raadt ze ouders af en toe aan om met laagdrempelige problemen die zich ook thuis voordoen bij hun kinderen naar Scharff te gaan.

“Ik weet dat kinderen bij Silvia levenslessen krijgen die ieder kind wel kan gebruiken en ik weet dat ze goed is. Maar ik verwijs niet zomaar mensen door naar een kindercoach. Ik krijg wel wekelijks mails of telefoontjes van nieuwe coaches in de regio die een gesprek met mij willen, maar daar begin ik niet aan. Ouders kunnen die coaches online zelf ook vinden. Bovendien zijn er ook problemen die beter op school opgelost kunnen worden of waarmee kinderen beter afzijn bij een psycholoog.”

Ook de leerkracht op school zag al vrij snel een verandering

Interview met Eline van der Hof, moeder van een zoon van 9 jaar

Eline van der Hof ging voor haar zoon van 9 op zoek naar hulp omdat hij het moeilijk vond om in bepaalde situaties zijn emoties te controleren. “Het ging dan vooral om boosheid en frustraties”, zo legt Eline uit. “Hij absorbeerde veel en ontplofte dan uiteindelijk. Daarbij was hij soms onzeker over zichzelf, en dan reageerde hij op een manier die niet bij hem paste.”

Eline koos voor de kindertraining ‘Ik ben blij met mijzelf!’ van Kindercoach Utrecht, omdat in eerste instantie de website haar opviel. “De website is positief geschreven, helder en duidelijk. Geen wollige taal, maar praktisch.” Daarbij vond ze de vorm van de training goed. “Deze benadrukt dat je als kind soms handvatten nodig hebt om verder te kunnen, maar dat dat je niet abnormaal maakt.” Heel belangrijk vond Eline ook dat er geen diagnostisch onderzoek aan te pas kwam, geen observaties in de klas, etc.

Uiteindelijk voldeed de kindertraining zonder meer aan Eline’s verwachtingen. Ze vond de training praktisch en duidelijk, met een positieve insteek. “Heel belangrijk voor ons was ook dat onze zoon de boodschap kreeg: het is goed wie jij bent en dat je leert hoe je met bepaalde situaties kunt omgaan. In de intake voelde hij zich gehoord, hij kon zijn verhaal vertellen zonder een oordeel, en samen met Silvia stelde hij zijn doelen op zijn niveau. Dat gaf hem vertrouwen om te gaan beginnen aan de training en die positieve lijn pakte ook zo uit. Daarbij gaf Silvia ons tips die we specifiek konden gebruiken om hem verder op weg te helpen.”

Eline’s zoon vertelde thuis wel over de training, maar niet altijd uitgebreid. “We zagen wel aan zijn lichaamstaal en gedrag dat hij het leuk vond, dat hij zin had om de volgende keer weer te gaan. Direct na de training had hij tijd nodig om het te laten bezinken, enkele dagen later konden we dan uitgebreider erover praten, mede aan de hand van zijn mapje.”

Ook de leerkracht op school zag al vrij snel een verandering. “Na zo’n drie weken hadden we een voortgangsgesprek en dat pakte erg positief uit. Onze zoon was rustiger, zat goed in zijn vel, wist zijn emoties op juiste wijze te doseren.”

“Silvia is een plezierige, kundige en, voor onze zoon heel belangrijk, onbevooroordeelde trainer. Je mag laten zien wie je bent, zonder dat daar een oordeel aan gehangen wordt.” Eline raadt andere ouders de kindertraining ‘Ik ben blij met mijzelf!’ dan ook zeker aan. “Wij hebben ervaren dat onze zoon zich vrij kon gedragen en op plezierige wijze de training heeft gevolgd. Hij ging er met veel plezier heen en vond het bijna jammer dat het voorbij was.”

 

“Al tijdens het eerste telefonische contact vond ik bij Silvia een luisterend oor”

Interview met Laura Baars, moeder van een dochter in groep 3

Twee jaar geleden volgde de dochter van Laura Baars de individuele kindertraining ‘Ik ben blij met mezelf!’ van Kindercoach Utrecht. Ze zat net in groep 3 en direct aan het begin van het schooljaar was de sfeer in de klas al niet goed. De kinderen waren erg onaardig tegen elkaar. Het ging in de trant van ‘jij hebt geen roze fiets, dus jij mag niet meedoen’. Ook Laura’s dochter kreeg daarmee te maken. “Dat hoort natuurlijk wel een beetje bij die leeftijd”, vertelt Laura erover.

“maar het was echt niet gezellig in de klas en mijn dochter raakte er erg gestrest van. Ook thuis. Ze huilde veel en was vaak overstuur. Dan zei ze: ‘Ik moet dit, want anders dan…’.”

Laura zag in dat er iets moest gebeuren en ging in gesprek op school. Die ging kijken wat er mogelijk was, maar vervolgens hoorde Laura drie weken niets. “Uiteindelijk kwamen ze met een oplossing waar ik niet gelukkig mee was en waar ik niet achterstond. Ik ben toen gaan googlen, want ik had sterk het gevoel dat ik iets moest doen, en niet moest gaan afwachten.” Ze kwam op de site van Kindertrainingen Utrecht – Praktijk MatriXcoaching en besloot te bellen. “Al tijdens dat eerste telefonische contact vond ik bij Silvia een luisterend oor. Als moeder ben je zo blij dat er iemand naar je luistert. Silvia stelde voor om langs te komen met mijn dochter en dat kon gelukkig ook op korte termijn. In de herfstvakantie hadden we samen een intakegesprek.” Dat gesprek ging goed en Laura en haar dochter zagen de kindertraining ‘Ik ben blij met mezelf!’ helemaal zitten. “Wat me opviel tijdens het intakegesprek was de rust die Silvia uitstraalde. Ze was zo vriendelijk en had zo’n rustige kijk op alles, dat was heel prettig.”

Laura’s dochter startte gelijk met de een-op-eentraining en werd er direct blijer van. Laura: “Thuis vertelde ze wat ze tijdens de training had gedaan. Ze maakte bij Silvia bijvoorbeeld een mooie tekening, die we thuis dan nog eens bekeken en bespraken. Ze leefde er echt naar toe om weer naar Silvia te gaan. En elke keer een plaatje uitzoeken aan het eind van het uur, dat vond ze ook erg leuk.” Laura merkte dat haar dochter thuis rustiger en relaxter werd. “Ze zei al aan het begin van de training: ‘Ik mag er ook zijn’, dat had ze van Silvia geleerd. En: ‘Ik moet stevig staan’, dat leerde ze ook letterlijk, net als dingen van zich af laten glijden.”

Het contact tussen Laura en school verliep stroef na de mislukte poging van de school om een oplossing te zoeken. “Ik heb het er met Silvia ook wel over gehad en zij vertelde dat het wel belangrijk is dat de school ook van de training afweet. Zij heeft ook nog wel contact gehad met school, maar eerlijk gezegd, was ik wel een beetje klaar met hen. Tijdens het tweede rapportgesprek kwam wel naar voren dat het beter leek te gaan op school.”

Nu twee jaar verder gaat het nog steeds goed met Laura’s dochter. Ze zit ondertussen op een andere school, waar de sfeer gelukkig veel beter is. “Natuurlijk gebeurt er nog wel eens wat en dan komt de training ook wel weer ter sprake. Dan zegt ze: ‘want Silvia zei:…’. Of ze gaat even wat voor zichzelf doen als ze bijvoorbeeld niet zo blij is, een tekening maken of gewoon krassen op papier. Dat zijn dingen waar we nog steeds op kunnen teruggrijpen.”

Laura raadt andere ouders ook aan om hun gevoel achterna te gaan als het niet goed gaat met hun kind. Ze vond de kindertraining ‘Ik ben blij met mezelf!’ ook voor zichzelf een eyeopener. “Als ouder mag je er ook zijn, is het fijn om met iemand te praten en ook gehoord te worden. Ik ben heel blij dat we deze stap toen genomen hebben.”

 

Ineens kwam er een situatie voorbij waaraan ik kon zien dat hij geleerd had om ermee om te gaan.

Interview Nicole van Bragt, moeder van een tiener

De zoon van Nicole van Bragt volgde de tienertraining bij Kindertrainingen Utrecht. Ze was voor haar toen 12-jarige zoon, een brugklasser, op zoek naar iemand die hem weerbaarder kon maken. Nicole doet binnen haar werk regelmatig zelf aan coaching, maar: “je eigen kind coachen is te emotioneel, het komt te dichtbij en dat kun je beter aan iemand anders overlaten.”

Nicole is gaan googlen en belde uiteindelijk drie praktijken. Alleen met Silvia Scharff van Praktijk MatriXcoaching Utrecht hadden zij en haar zoon een intakegesprek. “Of eigenlijk mijn zoon”, zo zegt Nicole. “Silvia ging gelijk met hem in gesprek en de manier waarop ze dat deed, gaf me direct veel vertrouwen in haar. Mijn zoon is niet zo’n prater, maar hij begon gelijk te praten, en ik dacht over Silvia: als jij dat voor elkaar krijgt, vind ik dat helemaal top.”

Nicole’s zoon had het erg naar zijn zin bij de tienertrainingen. Hij vertelde er thuis niet veel over, en dat liet Nicole maar zo. “Hij kwam doodmoe terug en blij, en vooral dat laatste was voldoende voor mij.

Ik heb het heel erg bij hem gelaten, hij heeft het zelf gedaan. En ik heb gezien dat hij er profijt van had, kwam er ineens een situatie voorbij waaraan ik kon zien dat hij geleerd had om ermee om te gaan.”

Als Nicole mensen in haar omgeving over de tienertraining vertelt, merkt ze dat velen niet weten dat er zoiets bestaat. “Ik leg dan uit dat de training kinderen steviger maakt, dat ze beter in de groep gaan functioneren en beter voor zichzelf leren op te komen. Goh, wist ik niet, hoor ik dan vaak.” Ze adviseert dan om Silvia te bellen voor een afspraak. “Het is heel belangrijk dat er een klik is, dat er in het eerste gesprek vertrouwen is. Dat vertrouwen gaf Silvia mijn zoon en mij gelijk, misschien wel omdat zij het zo zuiver doet.”