Sociaal-emotionele weerbaarheidstraining

We leven in een maatschappij waarin veel van onze kinderen wordt verlangd. De lat ligt vaak hoog en bij veel kinderen leidt dit tot klachten. Lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn en buikpijn, of sociale en emotionele problemen. Maar ook de geboorte van een broertje of zusje, de dood van een huisdier, een verhuizing of scheiding, kan een kind uit zijn evenwicht halen. Een steuntje in de rug door Kindercoach Utrecht kan net dat zetje zijn waardoor een kind weer in balans komt.

Het is belangrijk dat het kind weet wat zijn kwaliteiten zijn, waar het goed in is en waar het trots op kan zijn. Dat geeft het kind zelfvertrouwen, het gevoel ‘de wereld’ aan te kunnen, erbij te horen.

Tijdens de individuele kindertraining ‘Ik ben Blij met Mijzelf’ werk ik als kindercoach met het kind aan verschillende thema’s, bijvoorbeeld:

 • Als ik zeg wat ik wil en voel, kan een ander mij helpen.
 • Wat wil ik? En is dat goed voor mij?
 • Ik ben een blij kind.

Dat doen we niet alleen pratend aan tafel, maar ook door bijvoorbeeld te bewegen op muziek, te visualiseren, te spelen, te tekenen en oefeningen te doen. Natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind. Ik richt mij op de ontwikkeling van binnenuit; het kind gaat een bewustwordingsproces in, het gaat voelen hoe dingen voor hem werken. Het is, in tegenstelling tot veel andere weerbaarheidstrainingen, een weerbaarheidstraining met een holistische aanpak. Het kind gebruikt zijn eigen kracht. Eigen kracht? Dat is weten wat je wilt en je zeker voelen over je eigen kunnen. Ik mag er zijn zoals ik ben!

De kindertraining is voor elk kind een basis die gelukkig maakt, maar in het bijzonder geschikt voor kinderen die:

 • uit balans zijn, omdat hun ouders gaan scheiden of gescheiden zijn
 • gepest worden, zijn gepest of zelf pesten
 • erg impulsief en/of explosief zijn en hierdoor regelmatig in de problemen komen
 • nauwelijks iets durven te ondernemen uit angst fouten te maken
 • vaak klagen over buikpijn, terwijl de dokter echt niets kan vinden
 • verlegen of teruggetrokken zijn
 • te bazig zijn
 • zich niet goed durven uiten en moeite hebben met contact maken
 • de dood van een dierbaar persoon of huisdier moeilijk verwerken kunnen
 • hooggevoelig of hoogbegaafd zijn
 • geen grenzen kennen
 • bang zijn voor nieuwe dingen/situaties
 • moeite hebben met teleurstelling
 • een steuntje in de rug nodig hebben bij adoptie
 • slecht (in)slapen en nog steeds bij papa en mama in bed willen
 • bedplassen
 • ontlasting ophouden zonder medische oorzaak (broekpoepen)
 • hyperactief zijn.
 • het altijd goed deden op school, maar nu minder presteren.

Het kind leert:

 • zijn kwaliteiten te ontdekken en uit te bouwen
 • stil te staan bij wat het wil, kan en doet
 • te zorgen en op te komen voor zichzelf
 • beter met zichzelf en anderen om te gaan
 • op zichzelf te vertrouwen
 • teleurstelling en verlies te plaatsen en te verwerken
 • zijn eigen problemen op te lossen
 • zichzelf te beschermen tegen misbruik door anderen.

Benieuwd wat deze trainingen voor uw kind kunnen betekenen? Klik hier voor het intake gesprek met KinderCoach Utrecht!