tiener-fotoJongeren slaan informatie op hun eigen manier in hun hoofd op. Dit werkt voor veel jongeren heel goed. Zij weten die informatie snel terug te vinden. Er zijn ook jongeren die hier meer moeite mee hebben. Hun systeem werkt als het ware niet. En daar hebben zij last van bij het leren. Ze gebruiken ezelsbruggetjes om zich de leerstof eigen te maken, maar na verloop van tijd zit hun hoofd ‘vol’ met die aangeleerde strategieën.

De matrixmethode is ontwikkeld door Ingrid Stoop en helpt jongeren om informatie op een voor hen handige manier in hun hoofd te ordenen. Niet door het aandragen van theorieën of regeltjes, maar door de jongere zelf te laten ontdekken wat het beter kan doen.
Het is belangrijk dat jongeren inzien hoe het werkt in hun hoofd. Ik vraag hun bijvoorbeeld wat er gebeurt in hun hoofd als ze de tafel van tien moeten opzeggen, waar de cijfers staan. En hoe de letters staan als ze aan het alfabet denken. Samen kijken we naar het antwoord en we bedenken zo nodig een manier om het anders te ordenen, om de boel op te ruimen.

De matrixmethode helpt bij beelddenken, leesproblemen en bij leerachterstanden bij rekenen of lezen. Maar ook jongeren die bijvoorbeeld angstig of boos zijn, driftbuien hebben, weinig zelfvertrouwen hebben, faalangst of concentratiestoornissen hebben, gepest worden of te maken hebben met rouwverwerking, hebben baat bij de methode.

Op een speelse manier kijk ik als kindercoach met de jongeren naar de beelden die aan de problemen verbonden zijn en samen proberen we die beelden te veranderen. En wanneer de beelden veranderen, verandert ook het gevoel van de jongere en daarmee het gedrag.
De resultaten van de matrixmethode zijn vaak snel merkbaar, voor de jongere zelf en voor zijn omgeving. Zo krijgen jongeren bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen, vinden zij leren leuker en presteren zij beter. Kortom, ze worden een blij kind, thuis en op school.

Door de effectiviteit van deze coachingstechniek zijn er geen lange wachtlijsten. U kunt dus snel bij Praktijk MatriXcoaching Utrecht terecht.

Aanmelden voor een intakegesprek met KinderCoach Utrecht kan per direct!